Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Privacy verklaring

Om in aanmerking te komen voor een woning of om een woning te huren van de Veenendaalse Woningstichting, worden persoonsgegevens verwerkt. De Veenendaalse Woningstichting hecht waarde aan uw privacy. 

Bij het verwerken van uw gegevens, zorgen wij voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacy verklaring geven wij aan welke gegevens de Veenendaalse Woningstichting verzamelt en voor welk doel, hoe de gegevens verkregen worden, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.
 
Persoonsgegevens en doeleinden
De Veenendaalse Woningstichting verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst alsmede de financiële afwikkeling daarvan, voor het innen van vorderingen, voor het onderhoud en de reparatie van uw woning, voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van intern beheer en voor de uitvoering of toepassing van een andere wet. 
 
Om een overeenkomst af te sluiten met (potentiële) klanten of om de gevraagde dienstverlening te bieden, gebruiken wij de volgende gegevens:
  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Inkomensgegevens
  • Betalingsgegevens
 
Persoonsgegevens van kandidaten die gereageerd hebben op een huurwoning, maar geen huurovereenkomst zijn aangegaan, worden vernietigd.
 
Verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen
De Veenendaalse Woningstichting verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo verstrekt de Veenendaalse Woningstichting persoonsgegevens die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan uw woning en in situaties waarin de Veenendaalse Woningstichting daartoe wettelijk wordt verplicht. 
 
Beveiliging persoonsgegevens
Uw gegevens worden door de Veenendaalse Woningstichting op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens, die de Veenendaalse Woningstichting verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. 
 
Recht op inzage, correctie, afscherming en verbetering van persoonsgegevens
U kunt altijd uw gegevens opvragen bij de Veenendaalse Woningstichting.
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, zogenoemd het recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG).
 
Binnen vier weken na ontvangst van uw schriftelijk inzageverzoek, laat de Veenendaalse Woningstichting u weten of aan dit verzoek kan worden voldaan. 
 
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@vws-veenendaal.nl
 
Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacy beleid van de Veenendaalse Woningstichting kunt u eveneens sturen naar info@vws-veenendaal.nl
 
Wijzigingen in privacy verklaring
De Veenendaalse Woningstichting behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
 
mei 2018
Privacy

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier