Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Kengetallen

  2017 2016 2015
Bezit      
aantal woningen 1.253 1.239 1.239
aantal garages 5 5 2
aantal bedrijfspanden 3 3 2
       
Gemiddelde WOZ waarde € 162.000 € 159.000 € 158.000
Gemiddelde netto huurprijs € 574 € 567 € 559
Mutatiegraad 7,1% 5,8% 6,5%
       
Onderhoud      
Aantal reparatieverzoeken per won/jr 1,2 1,2 1,3
Kosten dagelijks onderhoud per woning € 397 € 291 € 322
Kosten planmatig onderhoud per woning € 757 € 1.333 € 1.019
       
Financieel      
Solvabiliteit ex. herwaarderingsreserve 53,2% 49,4% 48,5%
Liquiditeit 0,2 0,8 0,2
Overige reserves per woning € 29.052 € 28.928 € 27.864
Jaarresultaat per woning € 16.861 € 11.255 € 2.426
       
Personeel      
Vrouwen 4 4 4
Mannen 9 8 9
Fte's 10,8 10,8 10,8

 

Meer cijfers?

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier